Ofertes de Treball

OFERTA DE EMPLEO VAERSA
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE PEONES EN PLANTAS DE RESIDUOS.
ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES - CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
https://survey123.arcgis.com/share/43ea41700c5f44349666d1ec53a8435d
Programa Avalem Joves Plus 2019
Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: l'Ajuntament d'Algar de Palància ha realitzat 2 contractacions d'una duració de 12 mesos cadascuna. 1 contractació destinada a la Neteja Viària i d'Espais Públics (Empuju) i 1 contractació destinada a la Gestió Administrativa (Emcuju).
Programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por las entidades locales en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: El Ayuntamiento de Algar de Palancia ha realizado 2 contrataciones de una duración de 12 meses cada una. 1 contratación destinada a la Limpieza Viaria y de Espacios Públicos (Empuju) y 1 contratación destinada a la Gestión Administrativa (Emcuju).
PROGRAMA EMERGE 2019
PENDIENTE PROCESO DE SELECCIÓN