BAN: GOSSOS

Últimament és habitual trobar als carrers d'Algar, excrements de gos a la via pública (calçada o vorera). El nostre municipi té en vigor des del 21 de agost del 2008, una ordenança de convivència ciutadana que sanciona aquest tipus d'actes:

"Article 20 (capítol III):. - Les persones que conduïsquen gossos dins de la població o per vies interurbanes impediran que aquests, com a mesura higiènica ineludible, depositen les seues excrements en les vies públiques, jardins i passeigs i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, havent de recollir les defecacions efectuades pels seus animals i dipositar-les en papereres. "

Totes a quellas persones que no complisquen aquest article, seran sancionades. Aquestes sancions oscil·laran entre els 300 i els 3000 euros.